mask

Z czego składają się linie do recyklingu tworzyw sztucznych?

różne śmieci

Linia do recyklingu butelek typu PET

Butelki po napojach to jeden z najczęściej wyrzucanych odpadów. To również cenny surowiec do produkcji innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Puste opakowania poddaje się prasowaniu, tworząc duże, zwarte bele. Takie pozbawione powietrza kostki zajmują mniej przestrzeni, ale stanowią problem podczas dalszego cyklu produkcyjnego. Z tego powodu linia do recyklingu PET wyposażona jest w specjalny rozdrabniacz, który rozdziela belę na pojedyncze butelki. Drugą ważną sekcją jest myjnia, gdzie opakowania są oczyszczane w gorącej wodzie z dodatkiem środków chemicznych, a następnie suszone na sitach wibracyjnych. Czyste, pozbawione etykiet butelki przesyła się do selekcji na gatunki i mielenia na mokro do postaci płatków. Kolejny element linii to stacja pozwalająca na ponowne umycie materiału na gorąco i usunięcie zanieczyszczeń, a następnie oddzielanie polietylenu o dużej gęstości, z którego wykonywane są nakrętki. Wysuszone płatki poddaje się selekcji aerodynamicznej. Ostatnim etapem przed pakowaniem jest mieszanie uśredniające.

Inne linie do recyklingu

Zależnie od tego, jaki rodzaj tworzywa sztucznego poddawany jest przetwarzaniu, wykorzystuje się odmienne konstrukcje. Każda jest złożona wielu stanowisk. Opisana linia do przetwarzania butelek PET jest jednak typowym przykładem pokazującym, jak przebiega proces przekształcania odpadów do postaci płatków czy pasków, zależnie od przyjętej przez zakład formy. W każdym z takich cykli, bez względu na to, czy obejmuje on linie do recyklingu PCV, PP czy innych mieszanek tworzyw sztucznych, zawsze duży nacisk kładzie się na selekcję i oczyszczanie. Obie te czynności mają na celu uzyskanie surowca o jak największej jednorodności, dzięki czemu późniejszy regranulat ma bardzo dobre parametry techniczne. Poza myciem duże znaczenie mają tu różne rodzaje selekcji, począwszy od rozdzielania ręcznego, przez magnetyczne, które pozwalapozbyć się pozostałości metali czy aerodynamiczne. Z kolei przesiewanie pozbawia mieszankę piasku, a gorące mycie – pozostałości farb, smarów, produktów spożywczych i innych tego typu związków.