mask

Specyfika recyklingu materiałowego z zastosowaniem zaawansowanych maszyn (cz. 2)

liście z recyklingiem

Recykling materiałowy polega na odzyskiwaniu odpadów tworzyw sztucznych, które nadają się do ponownego przetworzenia. Jest to proces, który obejmuje kilka etapów. Jednym z najistotniejszych jest etap przetwarzania z zastosowaniem wyspecjalizowanych maszyn. W ramach recyklingu materiałowego odpady z tworzyw sztucznych ulegają m.in. rozdrobnieniu.

Etapy recyklingu tworzyw sztucznych (na przykładzie plastikowej butelki)

Recykling rozpoczyna się już na etapie sortowania śmieci. W sortowniach dochodzi do ich rozdzielenia według określonych typów, a następnie butelki są zgniatane i belowane w celu zmniejszenia ich wielkości. W ramach działań przygotowawczych usuwa się nakrętki, metalowe elementy, papierowe naklejki. Odpady muszą również zostać odpowiednio oczyszczone z zanieczyszczeń, np. z plastikowej butelki po maślance usuwane są resztki produktu spożywczego. Tak przygotowane mogą zostać przetworzone na recyklat (np. płatki PET), który można bardzo dobrze wykorzystywać do produkcji nowych butelek.

Za sprawą maszyn do recyklingu, np. extrudera czy wytłaczarki, płatki poddawane są topieniu i suszeniu. Następnie płatki uelastycznia się i filtruje, tworząc regranulat. W taki sposób powstaje preforma, z której z kolei pod ciśnieniem można wyprodukować nowe butelki.

Trzeba jednak pamiętać, że chociaż do realnego przetwarzania tworzyw sztucznych dochodzi pod wpływem specjalistycznych maszyn, to jednak proces recyklingu rozpoczyna się już na etapie zbierania plastikowych odpadów. Dlatego bardzo ważne jest poszerzanie świadomości społeczeństwa, a także odpowiednie motywowanie ludzi do segregowania odpadów. Istotne jest też ich odpowiednie przygotowanie m.in. oddzielanie zakrętek od butelek oraz zgniatanie butelek. W ten sposób każdy z nas może aktywnie wziąć udział w procesie recyklingu.

Butelka posłużyła nam jako przykład, jednak w praktyce recyklingowi mogą być poddane różnego rodzaju odpady. Znaczną część przetwórstwa stanowią m.in. urządzenia elektrotechniczne, ramy okienne i drzwi, zużyte opony itp.