mask

Specyfika recyklingu materiałowego z zastosowaniem zaawansowanych maszyn (cz. 1)

recykling liście

Możliwość odzyskiwania surowców wtórnych to bardzo ważne osiągnięcie ludzkości, które ma istotny wymiar ekologiczny, gospodarczy i społeczny. W ten sposób można efektywnie oszczędzać zasoby naturalne, zmniejszać ilości generowanych odpadów, a przez to redukować również ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Recykling jest współcześnie jedną z najważniejszych części każdego systemu gospodarki odpadami.

Bardzo ważną rolę odgrywa przede wszystkim recykling mechaniczny (materiałowy), któremu poświęcony będzie ten artykuł.

Jaki jest cel recyklingu tworzyw sztucznych?

Za sprawą efektownego recyklingu można osiągnąć wiele celów. Do najważniejszych zaliczamy przede wszystkim ochronę zasobów naturalnych, a także ochronę środowiska. Odpady z tworzyw sztucznych stanowią bardzo duże obciążenie dla przyrody. Przyczyniają się do poważnych zniszczeń w świecie flory i fauny. Jednak przetwarzanie tworzyw sztucznych ma duże znaczenie dla gospodarki i ekonomii.

Za sprawą efektownego recyklingu można ponownie zastosować produkt lub materiał w tym samym celu, jak to jest np. w przypadku butelek oddawanych na wymianę. Tworzywo sztuczne może zostać również poddane przeróbce chemicznej lub fizycznej, przez co nadaje się do zastosowania w zupełnie innym celu.

Potencjał recyklingu mechanicznego

Recykling mechaniczny odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w ponownym przetwarzaniu tworzyw sztucznych z uwagi na ekonomię oraz dostępność metod. Odbywa się z zastosowaniem specjalistycznych maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas tego rodzaju recyklingu nie dochodzi do zmian we właściwościach wyrobów. Może dojść jedynie do minimalnej utraty wytrzymałości mechanicznej, co jest wynikiem eksploatacji i składowania (szczególnie w przypadku, gdy tworzywa sztuczne są narażone na działanie czynników atmosferycznych). Istnieją jednak sposoby na podnoszenie walorów użytkowych produktów z recyklingu, np. dodając odpowiednie składniki uszlachetniające. Rozwinięte technologie z zakresu przetwórstwa pozwalają na ponowne wykorzystanie znacznej części odpadów plastikowych.