mask

Rodzaje wytłaczarek tworzyw sztucznych

mechanizmy

Wytłaczarki dwuślimakowe i ich typy

Wśród wielu typów wytłaczarek ślimakowych, tarczowych, kaskadowych i innych najczęściej wykorzystywanymi w praktyce produkcyjnej są modele jedno- i dwuślimakowe. Przewaga tych drugich wynika ze znacznie większej wydajności pracy. Dlatego są one stosowane wszędzie tam, gdzie wytwarza się duże partie produktów.

W klasie wytłaczarek dwuślimakowych z uwagi na sposób obrotu umieszczonych w układzie uplastyczniającym ślimaków wyróżnia się dodatkowo dwa typy konstrukcji. Mogą one mieć kierunek współbieżny, kiedy każdy z nich obraca się w tym samym kierunku oraz kierunek przeciwbieżny, gdy ślimaki obracają się w różne strony. Istotnym parametrem decydującym o podziale jest też stopień zazębienia się ślimaków. Pod tym względem wyróżnia się maszyny zazębiające się całkowicie, częściowo lub niezazębiające się. W produkcji i uplastycznianiu tworzyw najlepiej sprawdzają się wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne i przeciwbieżne o zwojach zazębiających się nieszczelnie.

Różnice pomiędzy wytłaczarkami jedno- i dwuślimakowymi

Wybór odpowiedniego typu wytłaczarki jest uzależniony od rodzaju materiału, jaki będzie poddawany obróbce. Najważniejsze kryteria decydujące o wybraniu konkretnej to rodzaj i postać surowca polimerowego, a także oczekiwana jakość gotowych produktów. Zależnie od zastosowanego modelu można uzyskać różne efekty, gdy chodzi o pobieranie materiału z zasobnika, jego uplastycznianie, mieszanie rozprowadzające, odgazowywanie czy wytwarzanie ciśnienia. Istotny jest również parametr rozkładu czasu, w jakim materiał przebywa w wytłaczarce oraz zdolność do samooczyszczania się ślimaków. Przykładowo najlepsze ciśnienie wytwarzane jest w wytłaczarkach dwuślimakowych przeciwbieżnych, a najwięcej parametrów na najwyższym poziomie cechuje maszynę dwuślimakową współbieżną. Wytłaczarki jednoślimakowe za to są tańsze i mogą być stosowane w przetwórstwie tworzyw jednego, tego samego rodzaju.