mask

Rodzaje odciągów gąsienicowych

prasowy odciąg

Odciągi służą do regulacji naprężenia produktu oraz odprowadzenia go i przekazania do kolejnych urządzeń. Dostępne są dwa rodzaje odciągów: gąsienicowe i rolkowe. Odciągi gąsienicowe odbiorcze wykorzystuje się do transportu wytłaczanej żyłki lub filamentu. Urządzenie to stanowi rozwiązanie bardzo uniwersalne, ponieważ umożliwia transport profili o różnych przekrojach poprzecznych, nie tylko filamentu.

Urządzenie jest bardzo istotnym elementem linii, ponieważ odpowiada za dokładność wymiarową wytłoczyny, a precyzyjne sterowanie prędkością liniową umożliwia szczegółową regulację jej wymiarów. Odciągi gąsienicowe współpracują z urządzeniem pomiarowym, a cyfrowy system sterowania linią analizuje uzyskane wyniki. Dzięki temu można kontrolować prędkość odciągu w taki sposób, aby zapewnić niezmienność wymiarową wytłaczanej żyłki lub filamentu.

Odciąg jest wyposażony w parę gąsienic o regulowanej za pomocą silnika elektrycznego i precyzyjnej śruby trapezowej odległości, symetrycznie względem żyłki. Pokrycie gąsienic odciągu jest wybierane w zależności od rodzaju transportowanej wytłoczyny. Dodatkowo odciąg jest wyposażony w system bezpieczeństwa, który ma za zadanie zabezpieczyć przed niekontrolowanym dostępem w strefę ruchomych części.

Odciągi gąsienicowe rolkowe

Używane maszyny do tworzyw sztucznych, takie jak odciągi gąsienicowe to nowoczesne i solidne urządzenia. Odciągi rolkowe, tak jak gąsienicowe, współpracują z urządzeniem pomiarowym i kontrolują pomiar wytłoczyny, co pozwala na regulację prędkości produkcyjnej. Urządzenie jest wyposażone w parę rolek, które są przystosowane do prowadzenia okrągłych profili. Nowoczesny napęd odciągu jest wyposażony w cyfrowy enkoder, który odpowiada za napędzanie każdej rolki niezależnie.

Dodatkowo prędkość ruchu rolek może być kontrolowana na bieżąco synchronicznie lub regulowana niezależnie. Odciągi rolkowe dają również możliwość regulacji położenia wałków względem osi całej linii. Wszystkie funkcje odciągu są sterowane przez niezależny dotykowy panel operatora. Pokrycie rolek jest dobierane w zależności od rodzaju transportowanego finalnego produktu.