mask

Recykling PVC – czy tworzywa sztuczne mogą być EKO?

stos nakrętek

Nie musimy zaśmiecać planety

Producenci i użytkownicy PVC nie muszą zaśmiecać planety. Dzięki odpowiedniemu recyklingowi tworzyw sztucznych, możemy skutecznie zmniejszyć wartość emisji CO2. Jest to możliwe, ponieważ produkcja polichlorku winylu powoduje niewspółmiernie wyższe uwalnianie dwutlenku węgla niż jego odzysk polegający na mieleniu albo regranulacji zużytego materiału.

Do odzysku bardzo dobrze nadają się m.in. odpady powstające przy produkcji profili okiennych z PVC.

Co powinni zrobić producenci?

Jeżeli zależy im na ochronie Ziemi, powinni wybrać dobrego recyklera, który odbierze od nich odpady poprodukcyjne i przetworzy je na wysokogatunkowe przemiały lub regranulaty. Do regranulacji PVC służą specjalne granulatory, które oczyszczają materiał z zanieczyszczeń, rozdrabniają go, uszlachetniają, mieszają i przekształcają w regranulat. Uzyskany regranulat może być stosowany w wytłaczarkach, które ponownie nadają mu odpowiednią formę, wymaganą do produkcji profili, płyt lub folii z tworzyw sztucznych.Maszyny nowe

Proces recyklingu PVC

W toku procesu recyklingu, materiał zostaje oczyszczony z gumy, piasku oraz metali żelaznych i nieżelaznych, dzięki temu, jego parametry takie same jak PVC otrzymywanego tradycyjną metodą. Linie do recyklingu PCV działają automatycznie i są wyposażone w urządzenia badające jakość materiału, dlatego producent ma pewność, że regranulat spełnia stosowne normy jakościowe.

Recykling tworzyw sztucznych, w tym PCV, powinien być uwzględniany przez każde przedsiębiorstwo. Szczególnie w budownictwie, ponieważ w tej gałęzi przemysłu zużycie tworzyw jest szczególnie wysokie. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu odpadami, możemy zażegnać istotne ryzyko zanieczyszczania naszej planety tworzywami sztucznymi, które w warunkach naturalnych rozkładają się nawet przez kilkaset lat.