mask

Przyczyny i formy zużycia układów uplastyczniania

plastik

Parametry nominalne części układu plastyfikującego

Warunkiem prawidłowej i wydajnej pracy układu plastyfikującego jest staranne dopasowanie wszystkich jego elementów. Dzięki temu ślimak zawsze czerpie taką samą ilość masy w regularnych odstępach czasu. Stały kontakt z tworzywem sprawia, że poszczególne elementy układu wycierają się. To zaś prowadzi do powstawania luzów pomiędzy ślimakiem i cylindrem wtryskarki lub wytłaczarki. Układy plastyfikujące jednoślimakowe wymagają przyjęcia normy dotyczącej nominalnego wymiaru ślimaka w przedziale od -0,05mm do -0,20mm. Jeśli jego zużycie jest większe niż 0,3mm, wymaga on natychmiastowej wymiany lub też poddania procesowi regeneracji. Podobne parametry stosowane są w odniesieniu do cylindra. Jeśli średnica otworu zwiększa się o 0,5 mm w stosunku do przewidzianej normami, urządzenie nie kwalifikuje się do dalszej pracy. Konsekwencją zużycia układu jest spadek wydajności maszyny, obniżenie ciśnienia w układzie, uszkodzenie gotowych wyrobów, a także obniżenie właściwości mechanicznych.

Czynniki wpływające na zużycie układu

Zużycie się części układu plastyfikującego wynika z ich stałego kontaktu z masą tworzywa. Do czynników wpływających na stan urządzenia zalicza się abrazję, korozję i adhezję. Pierwsze zjawisko polega na fizycznym ścieraniu powierzchni, drugie – na reakcji w kontakcie z otoczeniem, a trzecie na łączeniu elementów masy z powierzchnią układu. Zużycie zespołu jest znacznie większe, jeśli w procesie produkcji zostały wykorzystane recyklaty, czyli zmielone tworzywa pochodzące z recyklingu. Uszkodzenia wywołuje nie tyle sam granulat, co zawarte w nim zanieczyszczenia, takie jak piasek, pozostałości farb, detale metalowe itp.

Układy plastyfikujące mogą też ulegać zużyciu pośredniemu. Wynika to najczęściej ze stosowania tworzyw technicznych oraz niektórych domieszek, jak kreda, włókno szklane czy barwniki. Przyczyną może być również wadliwie działający układ pomiaru temperatury, błędy operatora czy nieprawidłowa eksploatacja.