mask

Odpady komunalne – co powinieneś wiedzieć?

segregacja śmieci

Dużo mówi się dzisiaj o ekologii i ochronie środowiska. Segregujemy śmieci, kupujemy naturalne produkty, staramy się poprzez recykling oszczędzać surowce. Ale czy na pewno wiemy, jakie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania?

Odpady komunalne powstają w wyniku działalności człowieka i są związane z gospodarstwami domowymi. Mogą być stałe albo płynne, charakteryzują się niejednolitym składem chemicznym i fizycznym. Składniki organiczne, które się w nich znajdują ulegają rozkładowi, przez co wpływają negatywnie na środowisko. Wydzielają szkodliwe substancje, m.in. siarkowodór czy dwutlenek węgla i mogą doprowadzić do skażenia powietrza lub wody. Dlatego tak ważne jest, abyśmy ograniczali ilość odpadów i segregowali je. Kiedy śmieci trafią już do specjalnych maszyn do tworzyw, odzyskiwanie surowców będzie skuteczniejsze właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu.

Odpady komunalne jako surówce wtórne 

Oczywiście nie wszystkie śmieci pochodzące z naszych gospodarstw domowych w równym stopniu nadają się do przetworzenia i ponownego użycia. Wyróżnia się trzy grupy odpadów komunalnych. Mamy śmieci takie jak papier, szkło czy metal, które świetnie nadają się do recyklingu i stanowią około 30% masy wszystkich odpadów. Największą grupą (50%) są odpady kuchenne, które rzadko nadają się do przetworzenia. Pozostałe 20% to odpady, które nie są traktowane jako surowce wtórne. Tutaj przykładem może być popiół, który pozostaje po ogrzewaniu mieszkań albo chemikalia. Pamiętajmy zatem o tym, aby prowadzić przynajmniej podstawową segregację śmieci. Zasobów naturalnych jest coraz mniej, ale możemy je oszczędzać na co dzień.