mask

Najczęściej stosowane urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

nowa wytłaczarka

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw sztucznych wykorzystują szereg specjalistycznych maszyn, które umożliwiają przetwarzanie materiałów polimerowych i tworzenie gotowych wyrobów lub półproduktów przeznaczonych do obróbki. To właśnie za sprawą odpowiednio dobranych urządzeń zakłady przemysłowe działają wydajnie i efektywnie, przyczyniając się do racjonalnego, ekologicznego i ekonomicznego wykorzystywania odpadów. W tym artykule skupimy się na najczęściej wykorzystywanych maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Najczęściej stosowane maszyny służące do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  • Wytłaczarki. To najczęściej stosowane maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Są one niezbędne do wytłaczania, czyli procesu, który polega na uplastycznianiu tworzyw sztucznych. Materiał wprowadzany jest w postaci granulatu, proszku lub przemiału, a następnie nadawany jest mu pożądany kształt pod wpływem ciśnienia i odpowiednio wysokiej temperatury. Za sprawą ustnika znajdującego się na głowicy tworzywo nabiera odpowiedniego kształtu. Po schłodzeniu powstaje gotowy wyrób lub półprodukt przeznaczony do późniejszej obróbki. Wyróżniamy dwa rodzaje wytłaczarek – jednoślimakowych i wieloślimakowe. Wytłaczarki jednoślimakowe są najczęściej stosowane w procesie wytłaczania. Oprócz tego stosowane są również wytłaczarki wieloślimakowe, najczęściej dwuślimakowe.
  • Pulweryzatory. Są to maszyny, które służą rozdrabnianiu i sproszkowaniu tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskiwany jest materiał, którego cząsteczki są mniejsze niż 1 mm. Stosowane są do różnych rodzajów tworzyw sztucznych, w tym zarówno materiałów kruchych, jak i twardych. Z tego też powodu wyróżniamy pulweryzatory, które różnią się między sobą przede wszystkim średnicą dysków malejących, ilością segmentów dysku wirnika i stojana, mocą silnika, oraz kątem ostrzenia. To między innymi od tych parametrów maszyn zależy sprawność i wydajność rozdrabniania.
  • Stoły kalibrujące. To jeden z najważniejszych elementów linii technologicznych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Na stołach mocowane są układy kalibrująco-chłodzące. Za sprawą schładzania można utrzymać kształty wytłaczanych profili. Wielkość i wyposażenie stołu kalibracyjnego zależy od specyfiki wytłaczanego profilu oraz rodzaju przetwarzanych tworzyw sztucznych.