mask

Na czym polega recykling plastiku?

kosz do recyklingu plastikowych butelek

Recykling plastiku to proces przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na nowe produkty. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów, które trafiają na wysypiska, do rzek czy oceanów, a także ograniczenie zużycia surowców naturalnych potrzebnych do produkcji nowych tworzyw sztucznych. Recykling plastiku pozwala również na oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Metody recyklingu plastiku

Wyróżnia się trzy główne metody recyklingu plastiku – mechaniczny, chemiczny oraz energetyczny:

  • Recykling mechaniczny polega na fizycznym przetworzeniu tworzyw sztucznych na granulat, który może być ponownie wykorzystany do produkcji nowych przedmiotów. Proces ten obejmuje sortowanie, mycie, rozdrabnianie w młynie do plastiku oraz przetapianie plastików. 
  • Recykling chemiczny to proces, w którym tworzywa sztuczne są rozkładane na swoje podstawowe składniki chemiczne, takie jak monomery czy oligomery. Następnie te substancje są oczyszczane i ponownie łączone w celu wytworzenia nowych polimerów
  • Recykling energetyczny polega na odzyskiwaniu energii zawartej w tworzywach sztucznych poprzez ich spalanie. Proces ten jest stosowany w przypadku odpadów, które nie nadają się do recyklingu mechanicznego czy chemicznego. 

Korzyści płynące z recyklingu plastiku

Recykling plastiku przynosi wiele korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla gospodarki. Przede wszystkim pozwala na ograniczenie ilości plastikowych odpadów, które zagrażają ekosystemom wodnym i lądowym. Ponadto recykling plastiku przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa, z której wytwarzane są tworzywa sztuczne.

Z ekonomicznego punktu widzenia, recykling plastiku pozwala na oszczędność energii oraz zasobów finansowych. Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na nowe produkty wymaga mniej energii niż produkcja z surowców pierwotnych.