mask

Na czym polega recykling materiałowy?

znak recyklingu

Recykling materiału to jedna z najczęściej stosowanych metod recyklingu. Jego celem jest ponowne przetworzenie odpadów w produkty o wartości użytkowej. Najczęściej wyrób wtórny ma nieco inne przeznaczenie niż produkt pierwotny, cechuje się również innymi właściwościami.

Recykling materiałowy jest możliwy za sprawą fizycznych lub/i chemicznych procesów, podczas których dochodzi do przetwarzania zebranych i posortowanych odpadów, które następnie mogą zostać wykorzystane do wytworzenia nowego wyrobu.

Specyfika recyklingu materiałowego tworzyw sztucznych

Recykling materiałowy obejmuje również przetwórstwo tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne stanowią współcześnie bardzo duży procent masy produkowanych odpadów. Ich skład chemiczny może być różny w zależności od rodzaju tworzywa, nieco inna jest również specyfika ich zastosowania. Tworzywa sztuczne pochodzą przede wszystkim z takich dziedzin jak przemysł opakowań, samochodowy, elektromaszynowy i budowlany. Niemniej odpady komunalne również generują sporo tworzyw sztucznych. Szacuje się, że ok. 50% wszystkich odpadów to właśnie tworzywa sztuczne.

W przypadku recyklingu materiałowego odpady z tworzyw sztucznych poddawane są rozdrobnieniu, po czym przy pomocy specjalnych dmuchaw dzieli się je na frakcję ciężką i lekką. Następnie dochodzi do rozsortowania, po czym mogą być przetworzone na aglomeraty i granulaty stosowane do przetwórstwa nowych wyrobów. Z kolei podczas recyklingu chemicznego możliwe jest uzyskanie z tworzyw sztucznych substancji gazowych i oleistych.

Rozwój nowoczesnych metod recyklingu

Oprócz wymienionych wyżej technologii przetwarzania, stosunkowo często wykorzystuje się również modyfikację różnych metod recyklingu. Łączy się wówczas konwencjonalne metody mechaniczne z recyklingiem chemicznym. W ten właśnie sposób powstaje recyklat, który może być wykorzystany do produkcji opakowań, nowych butelek czy włókien. Co ważne, za sprawą przetwórstwa tworzyw sztucznych można zaoszczędzić nawet 60% energii w porównaniu z produkcją nowych butelek PET. Oczywiście warto przy tym uwzględnić korzyści wynikające z możliwości ograniczenia ilości odpadów, które trafiają na składowiska.