mask

Na czym polega proces wytłaczania tworzyw sztucznych?

wytłaczarka jendoślimakowa

Przetwórstwo tworzyw to skomplikowany proces. Z uwagi na fakt, że istnieje wiele gatunków materiałów, w branży zastosowanie znajduje wiele metod oraz maszyn używanych do przetwórstwa. Doskonałym przykładem takiej metody jest wytłaczanie, które realizowane jest z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie maszyn, czyli wytłaczarek – jednoślimakowych lub dwuślimakowych.

W tym artykule omówimy w skrócie specyfikę procesu wytłaczania, a także zasady działania wytłaczarek.

Specyfika wytłaczarek

Wytłaczanie to proces technologiczny, którego głównym celem jest wytwarzanie długich elementów z tworzyw sztucznych. Są to półprodukty lub gotowe wyroby. W ramach tego procesu tworzywo sztuczne w postaci płynnej lub półpłynnej przepychane jest przez kanał o odpowiednim profilu w układzie plastyfikującym. Tworzywo najczęściej dostarczane jest w postaci granulatu. Musi zostać podgrzane do odpowiedniej temperatury w specjalnym cylindrze, gdzie ulega plastyfikacji i homogenizacji. Następnie kierowane jest przez głowicę wytłaczającą, po czym obrabiane jest w kalibratorach, które formują gotowy wyrób, np. profile, płyty lub rury. Wytłoczka jest chłodzona, a później cięta na odcinki o odpowiednim wymiarze lub nawijana na bębny, szpule itp.

Wytłaczarka składa się z trzech podstawowych układów: napędowego, sterowania i plastyfikującego. Zwykle posiada również specjalny zasobnik na surowiec, czyli podajnik (np. podajnik wolumetryczny lub grawimetryczny), a także szereg komponentów pomocniczych.

Specyfika układu plastyfikującego

W całym procesie wytłaczania bardzo ważną rolę odgrywa układ plastyfikujący, który stanowi istotny element każdej wytłaczarki. Składa się ze ślimaków i cylindra. Wyróżniamy kilka rodzajów ślimaków: stożkowy, równoległy, współbieżny i przeciwbieżny. Typ ślimaka dobierany jest adekwatnie do specyfiki przetwarzanego surowca. Ślimak odpowiada za jakość i konsystencję uzyskanego tworzywa. Bierze udział w uplastycznianiu tworzywa, powoduje jego homogenizację, czyli dokładne wymieszanie składników w celu uzyskania jednorodnej masy.