mask

Na czym polega proces pulweryzacji?

pulweryzator pm

Pulweryzacja to proces, którego celem jest dokładne rozdrabnianie tworzyw sztucznych. W tym celu wykorzystywane są specjalne maszyny do przetwórstwa tworzyw, czyli pulweryzatory. W artykule przedstawimy specyfikę procesu pulweryzacji oraz krótką charakterystykę pulweryzatorów.

Czym jest i jak przebiega proces pulweryzacji?

Pulweryzacja to proces polegający na sproszkowaniu tworzyw sztucznych. W konsekwencji uzyskiwany jest proszek rozdrobniony poniżej 1 mm. Do innych właściwości takiego proszku zaliczamy również sypkość oraz gęstość nasypową. Taki proszek może być wykorzystany w różnych dziedzinach, np. do uszlachetniania wyrobów tekstylnych.

W całym procesie kluczową rolę odgrywają pulweryzatory, czyli maszyny o dużej prędkości, wyposażone w kompaktowe i precyzyjnie działające młyny. Młyny są w stanie rozdrobnić nie tylko kruche materiały, ale nawet średnio twarde i odporne na uderzenia tworzywa. Poszczególne elementy, które trafią do młyna pulweryzatora, są przepuszczone przez pionowo zamontowany system mielący (nóż). System mielący to równolegle ustawione do siebie dwa dyski (jeden stacjonarny i drugi szybkoobrotowy). Regulacja prześwitu pomiędzy dyskami umożliwia uzyskanie proszku o odpowiedniej frakcji. Siła odśrodkowa działająca na proszkowany surowiec ułatwia jego odbiór przez tzw. cyklon.

Dla przebiegu całego procesu pulweryzacji bardzo ważny jest odpowiedni dobór maszyny rozdrabniającej. Obecnie istnieje kilka typów pulweryzatorów, które różnią się między sobą najważniejszymi parametrami, takimi jak np. średnica dysków mielących, ilość segmentów dysku wirnika i stojana, czy moc silnika.

W całym procesie istotną rolę odgrywają też dozowniki materiałów, które mogą różnić się między sobą np. kanałami transportującymi czy objętością zbiornika. Ich głównym celem jest utrzymywanie stałej ilości podawanego surowca. Dodatkowo monitorują też właściwe obciążenie pulweryzatora, dzięki czemu maszyna może działać sprawnie, jednostajnie i wydajnie.

Bardzo ważny jest również separator, który w procesie pulweryzacji odpowiada za oddzielenie elementów metalowych od tworzywa. Wspomnieć należy też o wentylatorze ssącym, który służy do transportu materiału, a także przesiewaczu wibracyjnym, którego celem jest zwracanie zbyt dużej frakcji do pulweryzatora, dzięki czemu można utrzymać stałą frakcję gotowego produktu (proszku z tworzyw sztucznych).