mask

Na czym polega granulowanie tworzyw sztucznych?

granulat polimer

Jak przebiega granulowanie?

Proces ten polega na sklejkowaniu cząsteczek podczas kompresji w wysokiej temperaturze. Jakość powstałych granulek zależy przede wszystkim od siły i wytrzymałości wiązań między cząsteczkami surowca (czyli jakości surowca). Wpływa na nią również rodzaj maszyny granulującej i jej parametry pracy.

Granulacja tworzyw sztucznych to najbardziej zaawansowany proces recyklingu. Pozwala na odzyskanie zużytego tworzywa i jego ponowne wykorzystanie do produkcji nowych elementów. W procesie granulacji, tworzywa zostają rozdrobnione przez specjalne nitki tnące, a następnie następuje ich regranulacja do postaci małych granulek.

Odpowiednie urządzenia skanują oraz separują wymaganą frakcję materiału, dzięki czemu jakość regranulatu spełnia wymagane normy. Uzyskany regranulat jest także oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń, a proces jego produkcji przebiega w sposób neutralny dla środowiska naturalnego.

Należy pamiętać, że o jakości granulatu decyduje cały obszar technologiczny, na który składa się linia do granulacji tworzyw lub innych materiałów. Jest ona zbudowana z poszczególnych sekcji związanych z: dozowaniem, naważaniem, rozdrabnianiem, uszlachetnianiem, mieszaniem, utwardzaniem, czyszczeniem, pakowaniem itd.

Zalety granulowania surowców:

  • łatwość ich precyzyjnego dozowania,
  • zmniejszenie kosztów transportu,
  • stały skład,
  • stabilne parametry fizykochemiczne,
  • możliwość recyklingu zużytych materiałów.