mask

Jakie tworzywa sztuczne można poddać procesowi rozdrabniania?

odpady

Tworzywa sztuczne w nieodpowiedni sposób porzucone jako odpad są bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Jednocześnie jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych materiałów w przemyśle. Wyróżniają się uniwersalnymi właściwościami, znajdując zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia. Dlatego obecnie dąży się do tego, aby jak najwięcej tworzyw sztucznych ulegało przetworzeniu. Jednym z istotniejszych etapów przetwarzania tworzyw sztucznych jest ich rozdrabnianie. Cały proces ma miejsce z zastosowaniem specjalnych urządzeń, które określane są mianem rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych. Rozdrobnione odpady mogą być przetworzone na granulat stanowiący surowiec do produkcji. Wykorzystywane są również w procesach odzysku jako źródło energii.

Przykładowe wyroby z tworzyw sztucznych podlegające przetwarzaniu

  • Włókna i taśmy plastikowe

Aby skutecznie rozdrabniać włókna, taśmy, materiały włókninowe, liny czy tekstylia z tworzyw sztucznych, maszyna do przetwórstwa musi być wyposażona przede wszystkim w precyzyjny układ tnący.

  • Odpady foliowe

W tej grupie znajduje się bardzo wiele różnorodnych wyrobów z plastiku. W tym przypadku konieczny jest dobór odpowiedniej maszyny do specyfiki przetwarzanych odpadów foliowych, np. poprodukcyjnych czystych lub zanieczyszczonych przemysłowych.

  • Pojemniki

Pojemniki z tworzyw sztucznych cechują się przede wszystkim dużą objętością. Wymagane jest zastosowanie rozdrabniaczy, które będą wyróżniać się odpowiednim systemem docisku.

  • Odpady pokonsumenckie

W tej kategorii znajduje się bardzo wiele różnorodnych odpadów z tworzyw sztucznych. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie wydajnych rozdrabniaczy, które zapewniają niezawodne działanie w przypadku tego typu wyrobów.

  • Odpady poprodukcyjne

Odpady poprodukcyjne z przemysłowe stanowią znaczną część przetwarzanych materiałów. W znacznej mierze pochodzą z przemysłu motoryzacyjnego.

W ofercie firmy POL-SERVICE znajduje się kilka modeli rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych, które znajdą zastosowanie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w przetwórstwie tworzyw. Poznaj naszą ofertę.