mask

Jakie są rodzaje recyklingu?

kolorowe kosze

Dzięki zastosowaniu recyklingu oszczędzamy zasoby naturalne i nie marnujemy produktów, które można jeszcze z powodzeniem wykorzystać. Sposobów na to jest wiele.

Zastosowanie

Możliwości spożytkowania odpadów jest klika, w zależności od rodzaju tworzywa i sposobu przetwarzania. Jedną z najbardziej popularnych form recyklingu jest ponowne zastosowanie, czyli wykorzystanie konkretnego produktu w tym samym celu, na przykład wymiana butelek. Odpady możemy również zastosować dalej po niewielkiej przeróbce, ale w innym celu niż pierwotny. Przykładem mogą być tutaj tworzywa sztuczne, które poddaje się granulacji, a następnie wykorzystuje jako wypełniacz w materiałach budowlanych. Jeszcze innym sposobem recyklingu jest zużytkowanie ponowne, które polega na wprowadzaniu na rynek produktów z odzyskanych odpadów chemicznych, m.in. z wraków samochodowych.

Metody

Recykling dzielimy także ze względu na technologię przetwarzania odpadów. Najczęściej stosuje się metodę recyklingu materiałowego, która zapewnia bardzo dużą wydajność. Za pomocą specjalnych maszyn do przetwórstwa tworzyw uzyskujemy wysokiej jakości produkt do zastosowania innego niż pierwotne. Z kolei w przypadku recyklingu chemicznego odzyskujemy surowce, które użyte zostały do wytworzenia danego produktu. Odpady można w ten sposób poddać przeróbce bez wcześniejszej segregacji. Istnieje również recykling energetyczny, którego celem jest uzyskanie energii podczas procesu spalania odpadów.

Niezależnie od metody powtórnego zastosowania produktów, proces recyklingu służy ochronie środowiska oraz oszczędzaniu energii.