mask

Jakie materiały można poddać recyklingowi?

recykling śmieci

Recykling to proces, który pozwala na ponowne wykorzystanie surowców zawartych w zużytych produktach i odpadach. Dzięki temu zasoby naturalne są oszczędzane, a ilość odpadów trafiających na składowiska czy do spalarni jest ograniczana. W Polsce podobnie jak w innych krajach recykling obejmuje różne rodzaje materiałów. 

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne stanowią znaczną część odpadów komunalnych. W Polsce poddaje się recyklingowi przede wszystkim PET (politereftalan etylenu), PE (polietylen), PP (polipropylen) oraz PVC (polichlorek winylu). Przetwórstwo plastiku pozwala na odzyskanie surowca do produkcji nowych opakowań, folii, mebli czy elementów samochodowych. Tworzywa sztuczne można segregować według oznaczeń umieszczonych na opakowaniach, takich jak trójkąt z numerem i skrótem nazwy tworzywa.

Papier

Recykling papieru pozwala na zmniejszenie zużycia drewna i energii potrzebnej do produkcji nowego papieru. W Polsce zbiera się papier w postaci gazet, czasopism, kartonów czy tektury falistej. Odzyskany surowiec może być wykorzystany do wytwarzania papieru toaletowego, ręczników kuchennych, papieru biurowego czy opakowań. Papier można poddać recyklingowi kilkakrotnie, jednak z każdym cyklem jego włókna ulegają skróceniu, co wpływa na jakość otrzymanego produktu.

Szkło

Szkło jest materiałem, który można poddać recyklingowi nieograniczoną ilość razy, bez utraty jakości. W Polsce zbiera się szkło kolorowe i bezbarwne, które następnie jest przetapiane na nowe butelki, słoiki czy opakowania. Recykling szkła pozwala na oszczędność surowców naturalnych takich jak piasek, soda czy wapień oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do produkcji szkła z surowców pierwotnych.

Metale

W Polsce poddaje się recyklingowi metale żelazne (stal) oraz metale nieżelazne (aluminium, miedź, cynk, ołów). Odzyskiwane metale wykorzystuje się do produkcji nowych wyrobów metalowych, takich jak opakowania, elementy konstrukcyjne czy przewody elektryczne. Recykling metali pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powstających podczas wydobycia i przetwarzania rud.