mask

Jakie maszyny wykorzystywane są w przetwórstwie tworzyw sztucznych?

maszyny w przetwórstwie

Za sprawą recyklingu skutecznie ograniczamy ilość odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą być ponownie wykorzystywane jako surowiec wtórny do produkcji rozmaitych przedmiotów, takich jak np. folie, pojemniki, ogrodzenia, zabawki, meble, doniczki, ramy okienne z PCV czy płyty termoizolacyjne. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Dwa rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych: mechaniczny i chemiczny

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje recyklingu tworzyw sztuczny: mechaniczny i chemiczny. Pierwszy rodzaj, który często określany jest również recyklingiem materiałowym, polega na ponownym zastosowaniu tworzywa w jego pierwotnej postaci. Najczęściej tego rodzaju obróbce mechanicznej poddawane są butelki oraz folie opakowaniowe.

Z kolei recyklingiem chemicznym określamy proces, który skutkuje zmianami w budowie chemicznej tworzywa. Do zmian tego rodzaju może dochodzić pod wpływem zastosowania np. rozpuszczalników chemicznych (glikoliza, hydroliza, metanoliza) lub temperatury (zgazowanie, piroliza, hydrokraking). Procesy wymienne prowadzą do odzyskiwania wartościowych związków chemicznych, które mogą być użyte jako paliwo w przemyśle cementowo-wapienniczym i energetyce lub jako surowce w produkcji następnych produktów.

Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych.

W procesie recyklingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych jest wiele różnorodnych maszyn. Do najważniejszych zaliczamy:

  • rozdrabniacze – służą do rozdrabniania dużych lub/i twardych materiałów, takich jak np. części samochodowe, rury, odpady produkcyjne, pojemniki itd.
  • młyny do tworzyw sztucznych – służą do rozdrabniania m.in. odpadów z chemii gospodarczej lub materiału wstępnie rozdrobnionego
  • myjki – przeznaczone do oczyszczania tworzyw miękkich i twardych
  • wirówki – odwirowują i osuszają większość rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych
  • wanny flotacyjne – stosowane do separacji rozdrobnionych odpadów poliolefinowych i innych)
  • kompaktory ślimakowe – redukują wilgoć z przerabianego tworzywa przez prasowanie lub poprzez podniesienie temperatury
  • zagęszczarki – stosowane są do aglomerowania odpadów PE, PP, PS, PET i innych w postaci włóknin, wiórów, płatka, worków lub ścinek)
  • linie granulacyjne – służą do granulacji odpadów PE, PP, PS, ABS w postaci folii oraz przemiałów
  • wytłaczarki – formują półprodukty lub gotowe wyroby poprzez wciskanie uplastycznionego tworzywa do dyszy wytłaczarki, która nadaje gotowy kształt formowanemu przekrojowi