mask

Jak działają maszyny do recyklingu?

maszyny do recyklingu

Recykling to proces przetwarzania odpadów na nowe produkty, co pomaga zmniejszyć zużycie surowców naturalnych, ograniczyć emisję CO2, a także zredukować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska. Do przeprowadzenia recyklingu konieczne są specjalistyczne maszyny — ale jak one działają?

Segregacja i rozdrabnianie odpadów

Przed rozpoczęciem właściwego procesu recyklingu konieczne jest dokładne posegregowanie odpadów. Od tego zadania zależy bowiem skuteczność całego procesu. Niektóre maszyny są wyposażone w systemy optyczne, które dzięki kamerom i czujnikom rozpoznają różnego rodzaju materiały. Na rynku dostępne są również maszyny wykorzystujące technologię naddźwiękową do oddzielania tworzyw sztucznych od innych materiałów.

Następnym krokiem jest rozdrabnianie posegregowanych odpadów. W przypadku tworzyw sztucznych stosuje się zazwyczaj maszyny zwane kruszarkami do tworzyw sztucznych, które ścierają tworzywo na mniejsze części. W przypadku odpadów papierowych wykorzystuje się specjalne maszyny niszczące, które oczyszczają papier z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak zszywki czy klamry.

Przetwarzanie termiczne i formowanie

W procesie recyklingu tworzyw sztucznych po rozdrobnieniu następuje etap przetwarzania termicznego. Jest to metoda polegająca na podgrzewaniu tworzywa do bardzo wysokich temperatur, aż do momentu uzyskania stanu płynnego. W maszynach do recyklingu stosuje się w tym celu różne metody grzania — od konwekcji przez promieniowanie podczerwone, po indukcję magnetyczną.

Po przetworzeniu termicznym i wytworzeniu granulatów materiały są gotowe do formowania nowych produktów. W przypadku tworzyw sztucznych stosuje się różne techniki formowania, takie jak wtrysk, dmuchanie czy prasowanie. Natomiast w przypadku papieru wykorzystuje się specjalne prasy i formy, które nadają mu odpowiedni kształt.