mask

Elementy procesu recyklingu tworzyw sztucznych

znak recyklingu ucięty

Recykling materiałowy i jego charakterystyka

Pojęcie recyklingu materiałowego odnosi się do procesu pozyskiwania surowca z gotowych, zużytych wyrobów oraz jego przetworzenia do innej, nowej postaci. Cechą produktów recyklingowych jest ich nieco niższa jakość oraz mniejsze wymagania technologiczne stawiane w procesie wytwarzania.

Recykling materiałowy obejmuje także uszlachetnianie pozyskanego surowca, na przykład metodami kompandowania, czyli mieszania różnych składników. W efekcie otrzymany produkt oferuje wysoką jakość, ale ma inne od pierwotnego przeznaczenie. Proces kompandowania stosowany jest przy produkcji artykułów z granulatów recyklingowych oraz tworzenia regranulatów, które wyróżniają się wysokimi parametrami technicznymi.

Recykling materiałowy jest obecnie promowany przepisami unijnymi, dlatego wiele zakładów produkcyjnych, korzystających z surowców wtórnych, montuje linie do recyklingu tworzyw, łączące go z kompandowaniem.

Etapy recyklingu tworzyw

Przetwarzanie tworzyw sztucznych regulowane jest nie tylko przepisami, ale również procedurami technologicznymi. Standardowo pierwszy etap stanowi pozyskanie odpadów, segregowanie i mielenie, a następnie separacja zanieczyszczeń. Ta ostatnia może odbywać się na wiele sposobów, począwszy od mycia w wodzie, przesiewania czy segregacji na stołach wibracyjnych po takie metody, jak separacja magnetyczna, elektrostatyczna, aerodynamiczna czy też z wykorzystaniem podczerwieni i promieni rentgenowskich. Jakość materiału zależy od skuteczności procesu separacji. Dlatego często na linii produkcyjnej wykorzystuje się kilka metod, co pozwala na wyodrębnienie określonej grupy zanieczyszczeń. Ostatnim etapem jest proces regranulacji, czyli rozdrabniania materiału w specjalnych młynach. Niezbędne jest też odgazowanie surowca za pomocą specjalistycznych urządzeń.