mask

Elementy linii do granulacji tworzyw

taśma produkcyjna na hali

Linie do granulacji tworzyw sztucznych pozwalają zamienić rozdrobniony materiał wejściowy w granulat z tworzyw sztucznych, który jest bazą dla wielu produktów. Duże znaczenie ma technologia wykorzystana do granulacji i staranność samego procesu, ponieważ to one wpływają na jakość otrzymywanego surowca.

Budowa linii do granulacji tworzyw sztucznych może się różnić w zależności od przetwarzanego tworzywa. W przypadku granulacji tworzyw, takich jak: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS), politereftalan etylenu (PET), a także ABS – przykładowa linia będzie się składać z kilku  głównych elementów:

  • podajnika taśmowego, który dostarcza materiał wejściowy do urządzenia,
  • zagęszczarki, zajmującej się zagęszczaniem tworzyw termoplastycznych w postaci włóknin, wiórów, płatków, ścinek oraz innych odpadów,
  • wytłaczarki, dostarczającej do głowicy odpowiednio ujednorodnione tworzywo,
  • hydraulicznego, płytowego zmieniacza sit,
  • urządzenia do cięcia przy głowicy w mgle wodnej,
  • sita wibracyjnego,
  • wirówki z wbudowanym podajnikiem,
  • oraz systemu odbioru granulatu.

Oczywiście, nie jest to jedyna możliwa konfiguracja linii do granulacji tworzyw. Na przykład do regranulacji mocno zabrudzonych tworzyw stosuje się dodatkowo filtr usytuowany przed systemem odgazowania próżniowego, co zwiększa efektywność oczyszczania zabrudzonego materiału.

Sterowanie linią do granulacji tworzyw

Nowoczesna linia do granulacji tworzyw jest sterowana automatycznie przez jednego operatora za pomocą programatorów. Oprócz prostej obsługi, zaletami nowoczesnych linii granulacyjnych jest stosunkowo niewielka powierzchnia niezbędna do ich instalacji oraz możliwość przetwarzania wielu materiałów, często bez konieczności ich wstępnego rozdrabiania. Należy pamiętać, że opisywana linia ma wyłącznie charakter poglądowy, ponieważ wszystkie maszyny i instalacje są każdorazowo projektowane i konfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i życzeniami klienta.