mask

Czym jest przetwarzalność tworzyw sztucznych?

piramida nakrętek

Recykling, czyli od produktu do surowca

Historia tworzyw sztucznych ma swój początek jeszcze w XIX wieku. Prekursorem w tej dziedzinie był Anglik Alexander Parkes z Birmingham, który na londyńskiej wystawie w 1862 roku zaprezentował naczynia wykonane z parkesiny – materiału stanowiącego połączenie nitrocelulozy, kamfory i alkoholu. Siedem lat później (w 1869 r.)  John Wesley Hyatt wynalazł celuloid, który był pierwszym sztucznym tworzywem wykorzystywanym do produkcji kul bilardowych i kluczy do fortepianów. W połowie XX wieku zachwyt nad produktami z tworzyw sztucznych ogarnął wiele krajów, a plastikowe przedmioty i syntetyczne tkaniny można było spotkać dosłownie wszędzie. Niestety ludzkość szybko doszła do wniosku, że nierozkładalne materiały są poważnym problemem. Kolejnym krokiem było poszukiwanie metod ich utylizacji i przetwarzania, a także produkowanie tworzyw ekologicznych, mniej zagrażających środowisku. Obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom, recykling stanowi podstawę zagospodarowania tych użytecznych materiałów.

Przetwarzalność – podatność na zmiany parametrów

Jednym z atutów, który sprawia, że tworzywa sztuczne powoli przestają być problemem jest ich przetwarzalność. Cecha ta nie ogranicza się jedynie do możliwości powtórnego wykorzystania tego samego materiału, jak to ma miejsce w przypadku makulatury czy metali. Walorem plastiku jest zdolność do zmiany właściwości przez jego rozpuszczenie i dodanie odpowiednich substancji składowych. Nie wszystkie tworzywa charakteryzują się taką samą przetwarzalnością. O jej wielkości decyduje szereg parametrów fizykochemicznych i fizykotechnologicznych. Zalicza się do nich między innymi: lepkość, naprężenia własne, udarność, współczynniki sprężystości, adhezję, a także wiele innych. Znaczący jest też wskaźnik szybkości płynięcia. W procesie przetwarzania wykorzystywane są specjalistyczne maszyny do przetwórstwa tworzyw, które pozwalają na zmianę parametrów surowca pochodzącego z recyklingu oraz przez stosowanie różnych domieszek przygotowanie go do wytwarzania nowych produktów.