Zapytanie OZE


csm_belka_podkarpackie_kolor_pr_wp_efsi_5bfef09d65 Zapytanie OZE

19.12.2017

W związku z realizacją przez Pol-service Majcher Jacek projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla firmy Pol-service Majcher Jacek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Wykonanie projektu koncepcyjnego
  2. Wykonanie projektu budowlanego
  3. Uzyskanie pozwolenia na budowę
  4. Nadzór Inwestorski
  5. Dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej

Szczegółowy zakres prac obejmuje załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – Specyfikacja techniczna

 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna