Zapytanie1


stopka-popw-3-1024x95 Zapytanie1

25.10.2017

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę POL-SERVICE Majcher Jacek o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I zapraszamy do zapoznania się z  zamieszczonym w załączeniu ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert do godz. 9:00 dnia 3.11.2017 r.

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

14.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2017/1.4 z dnia 25.10.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego wraz z opracowaniem na jego podstawie strategii wzorniczej dla firmy POL-SERVICE Majcher Jacek,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez INNpuls Sp. z o.o. (ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów).

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wymagania Zamawiającego zawarte w treści zapytania oraz otrzymała  największą liczbę punktów w kryteriach wyboru.

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty